Att vara rädd för att misslyckas är det största misstaget du kan göra

Du kanske behöver byta jobb, börja studera, separera, säga nej till något du inte vill, säga ja till något som du verkligen vill.

Det handlar inte om mod att utmana dig själv, det handlar om att stå ut med osäkerhet och rädsla. Jag har varit livrädd många gånger och det som har fått mig att stå ut med rädslan har handlat om lojalitet i vissa fall och överlevnadsinstinkt i andra. När det gäller det som har varit absolut viktigast i mitt liv då har längtan efter att nå det målet varit så starkt att osäkerhet, rädsla eller t.o.m. ångest inte har rått på min längtan.

Du kommer att misslyckas någon eller flera gånger. Ett misslyckande är bara en övning på din väg att lyckas. D.v.s. om du välkomnar dina misslyckanden och ser dem som feedback. Att du reflekterar och ödmjukt tar reda på vad du behöver göra annorlunda nästa gång. Då är misslyckanden ett steg på vägen till att lyckas nå ditt mål.

Du behöver inte vara modig bara erkänna din sårbarhet.