Skapa ett High Performance Team/Dreamteam

I den här videon visar jag hur du skapar ett High Performance Team. Det jag kallar ett Dreamteam.
Modellen bygger på Katzenbach – Smiths klassiska forskning. Ett Dreamteam är effektivare än andra team, klarar komplicerade arbetsuppgifter lättare och det finns mindre risk för utbrändhet.

Om Catharina Nasenius

Catharina Nasenius, vd, psykolog, författare och skådespelare. Catharina är ledare för, och har grundat det internationellt framgångsrika Vardagens Dramatik AB. Mer än 150 000 personer från mer än 25 länder har deltagit i Catharinas och hennes teams seminarier. Catharina skriver böcker i ledarskap och personlig utveckling, producerar filmer och online-utbildningar.

Om jag inte hade fått syn på det här materialet hade jag inte orkat.
Dreamteam var det stöd jag behövde för att vara en bra ledare.

Annchi Sterner

Chef inom vård och omsorg