Konsekvenser av en biologisk förklaringsmodell – lagstiftning eller medicinering

Som ledarskribent i Svenska Dagbladet når Ivar Arpi en stor mängd läsare. I fyra ledare har han nu beskrivit hur genusvetenskapen hjärntvättat Sverige; fått oss att tro att samhällsinsatser kan få män och kvinnor att göra nya livsval. Våra val av t.ex. yrke ligger istället i den biologiska arvsmassan och går inte att påverka, enligt Ivar Arpi.

I klartext så har han gett upp hoppet om männen i vår civilisation, genom att hänvisa till biologiska skillnader och påståendet att samhällsinsatser är verkningslösa. Männen är som alfahannarna i djurvärlden menar han, de är födda aggressiva. Med gruppvåldtäkter i Malmö de senaste veckorna, gänguppgörelser med dödsskjutningar, våld i nära relation och alla vittnesmål under #metoo så måste vi alltså inse; män är män, de är biologiskt styrda och har inte förmåga till impulskontroll.

I hela mitt liv, så väl 30 år av professionellt arbete med organisationsutveckling, som privat, har jag haft övertygelsen att vi människor, kvinnor och män, är förändrings- och utvecklingsbara, genom nya insikter och förmåga till empati. Men Ivar Harpi är övertygande, hänvisar till vetenskapliga rapporter och citerar den ena professorn efter den andra som menar att skillnaden mellan könen är biologiska och inte resultatet av ett socialt sammanhang. Svensk TV vill av ideologiska skäl inte ge utrymme för denna sanning enligt Arpi. Men jag blir förvånad över den totala bristen på konsekvensanalys i Arpis resonemang. Han stannar i komfortzonen val av yrke! Men låt oss stanna där för ett ögonblick, i denna zon som inte går att påverka genom samhällsinsatser enligt Harpi. Vad har då fått kvinnor att bli poliser, präster, författare, läkare, ministrar, regeringschefer? Det som förut ansetts tillhöra männen. Vad har fått kvinnor i utvecklingsländer att kunna starta företag och försörja sina familjer med hjälp av microlån? Jag väntar med spänning på din förklaring.

Hur skulle Sveriges debattklimat förändras och vilka skillnader skulle behöva göras i svensk lagstiftning om vi omfamnade slutsatsen att skillnaden mellan könen i första hand beror på biologi. Om denna hjärntvätt skulle upphöra att kvinnor och mäns val av handlingar kan förändras? Jag vill påstå att en total samhällsomdaning skulle bli nödvändig.

90 % av alla våldsbrott begås av män

99 % av alla våldtäkter begås av män

Med en biologisk förklaringsmodell är detta beteende medfött och ligger i den manliga arvsmassan. Biologi påverkas inte av uppfostran och social inlärning. Så vad återstår Ivar Arpi? Lagstiftning och medicinsk behandling borde vara det självklara svaret! Enligt den biologiska modellen bör vi skydda samhället från män. Införa utegångsförbud för män efter mörkrets inbrott (Jag måste erkänna att det känns otroligt lockande att tänka sig ett liv där vi inte diskuterar vilka platser vi kvinnor tryggt kan röra oss.) Att män vistas i grupp kommer totalförbjudas eftersom forskning visar att de är speciellt predestinerade till våld i såna sammanhang, även mot andra män! Bör vi utifrån en biologisk förklaringsmodell ta fram läkemedel som påverkar männen att bli mindre våldsbenägna?

Ivar Arpi, är det fortfarande lika lockande att upphöra med hjärntvätten att vi människor, män och kvinnor, är föränderliga och påverkade av socialisering. Eller vill du plötsligt ställa dig utanför ditt eget kön och påpeka att det förekommer viss social påverkan, att du inte tillhör de 90 % eller de 99%?

Catharina Nasenius