LEDARSKAPSMETODER – likheter och olikheter

Efter att ha studerat och undervisat i ledarskap några decennier har jag bevittnat hur ett antal metoder passerat förbi. Den ena ledarskapstrenden avlöser den andra. Några är på modet under ett kort tag medan andra har stannat kvar och inordnats i mängden av metoder. Det är lite som klädmodet.
Men det är enklare att skifta färg på tröjor och längd på jeansen än att byta ledarskapsstil. Visst är det bra med variation men det är samma chefer som ska anamma en ny upphandlad trend och samma medarbetare som ska ”utsättas”. Vore det inte för de ofta enfaldiga upphandlingarna så skulle det kunna vara mångfald på riktigt. Men när väl en metod är upphandlad ska alla i organisationen lydigt se den som ett facit på den svåra uppgiften att vara ledare.
För att bara nämna några av alla de metoder som finns; situationsanpassat ledarskap, pedagogiskt ledarskap, transformativt ledarskap, modigt ledarskap, modernt ledarskap, coachande ledarskap (listan kan göras lång) … och nu neuropsykologiskt ledarskap.

Likheter i teoretisk grund

Men då tänker jag så här; en metod är ju en praktisk tillämpning (i bästa fall) av en djupare förståelse, alltså av en teori eller filosofi. I sig självt är den bara, låt oss säga, våning tre i ett hus. Utan en teoretisk grund att stå på och all livserfarenhet som ledarna redan har som ska tillämpa metoden så kollapsar hela våningsplanet.
Så medan organisationerna måste fundera över inredningen på våning tre så är jag intresserad av grunden till bygget och där hittar jag mer likheter än olikheter.
Om jag bortser från neuropsykologin så har de olika ledarskapsmetoderna följande grundläggande värderingar gemensamt:
Människan har förmåga till självinsikt
Vi är påverkade och påverkas av vårt sociala sammanhang
Vi har förmåga att utveckla och förändra vårt beteende

Jag skrev att det här gällde alla utom neuropsykologin, men det var inte helt sant. Neuropsykologin vilar på en biologisk grundsyn där det är hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna som styr våra beteenden. Tidigare betonade man mer det som hinder för medveten utveckling och pratade mer om utveckling relaterat till människans historia som art. På senare tid har man kommit fram till det som andra skolor ansett sen lång tid tillbaka; att vi som individer kan påverka vår egna utveckling. Vi påverkar vår hjärna eller som ett av de nya populära uttrycken inom den skolan ”hjärnan är tänjbar”! Så jag säger; välkommen.

Vad som leder till utveckling

När det nu finns gemensamma nämnare i grundsyn finns det också en likhet i uppfattningen om vad som får oss att förändra ett beteende? Svaret är ja.
Även om de olika metoderna har sin grund i olika psykologiska skolor så har de idag följande inställning gemensamt:

att för att förändra ett beteende stadigvarande krävs att
Vi ges kunskap byggt på fakta
Vi får både en känslomässig förståelse och intellektuell insikt
Vi behöver träna på det nya beteendet
Vi utvecklar vår förmåga till empati så att vi kan se sammanhang utifrån flera perspektiv

Att tänka på

Om det nu finns så stora likheter mellan de olika metoderna, vad ska en organisation tänka på när man väljer, förutom priset förstås? Det finns ytterligare en viktig faktor för att nå ett utvecklande ledarskap; det pedagogiska perspektivet.

Vi har fem sinnen som är riktade mot vår omgivning; syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Vilket sinne vi använder mest för att ta in kunskap är individuellt. En del personer behöver text och andra att få lyssna. Många tar in kunskap, får insikt och utvecklas genom att få ”leva sig in” i olika perspektiv. På så sätt integreras upplevelsen till en egen erfarenhet.
Något att tänka på när man väljer utbildning.

– Catharina Nasenius


 

Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg

Vardagens Kommunikationsakademi är vår webbplats för webbkurser och digitala utbildningar där du online kan få kunskap, insikt och  de verktyg som behövs för att skapa ett bättre ledarskap och attraktivare arbetsplatser. Läs mer här >

Vardagens Dramatik ger seminarium och utbildningar live om ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser. Våra seminarier och utbildningar kan kombineras med onlineutbildning och film. Läs mer här >

Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg att utbilda ledare och medarbetare för att skapa attraktiva arbetsplatser.

 

Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 08-84 71 32 eller E-post: info@vardagensdramatik.se