Om Vardagens Kommunikationsakademi

 

När du vill utveckla ditt ledarskap, team och medarbetarskap eller är intresserad av personlig utveckling hittar du unik kunskap, inspiration och strategier hos Vardagens Kommunikations Akademi. Våra webbkurser är digitala online utbildningar som fungerar lika bra på dator, mobil och surfplatta.

Kommunikation är en spännande och komplicerad process!

Vardagens Dramatik har i mer än 30 år, i Sverige och internationellt, arbetat med att sprida kunskap och öka förståelsen för det som styr mänsklig kommunikation.

Det var därför ett naturligt steg att skapa ett digitalt kunskapscentrum för utveckling av ledare, medarbetare och organisationer. Vi gör utveckling och kunskap enklare och mer spännande genom att erbjuda vår och andras kunskap och erfarenheter som onlinekurser.

På Vardagens Kommunikations Akademi studerar du som det passar dig eller din grupp och i egen takt, vi har ingen tidsbegränsning på våra kurser. Vi erbjuder också möjlighet att delta i våra uppskattade fysiska seminarier. Då träffar du oss personligen tillsammans med andra deltagare som delar en vilja att utvecklas.

 

Om Vardagens Dramatik

 

Vår affärsverksamhet består av personal- och organisationsutveckling. Vi har mer än trettio års erfarenhet av att inspirera, motivera och involvera. Vårt fokus är att hjälpa chefer till ett ledarskap och medarbetare till ett medledarskap. Vilket betyder att all personal känner ansvar för både sin egen uppgift och också för hela organisationens uppdrag. För att ta en sliten metafor; ”hugger jag sten eller bygger jag en katedral”. 

Målet är att inspirera till att skapa arbetsplatser som är både effektiva, kreativa, medmänskliga och hållbara. Det senare sett ur ett globalt perspektiv men också ur den enskilda individens.

Vardagens Dramatiks medarbetare är professionella skådespelare och beteendevetare. 
Samtliga medarbetare har lång erfarenhet av att skapa specialdesignade utbildningsinsatser. Dessa bygger på vetenskap, research och analys och ges med en av uppdragsgivaren bestämd intention.

 


Metoder

 

Genom professionell interaktiv utbildning och med verktyg som teater, rollspel, film, webbaserade utbildningar, föreläsningar, böcker och andra typer av konsultativa insatser inspirerar och motiverar vi till förändring. 

Det utmärkande för våra interaktiva teatermetoder är att de väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar. Idag visar forskning att det är viktigt i all kunskapsinlärning och attitydpåverkan att använda metoder som involverar människans olika sinnen.

 

Om Catharina Nasenius

 

Hela mitt vuxna yrkesliv har jag ägnat åt att hjälpa organisationer att förena effektivitet med en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Sen 30 år tillbaka med mina kollegor på Vardagens Dramatik. I Sverige och Internationellt. I stora globala företag och i små kommuner.

 

Som trettonåring hade jag mitt första sommarjobb i ett konditori och fick uppleva hur det känns att vara otrygg på en arbetsplats. Brist på ledarskap och avsaknad av samarbete. Sen dess har mycket hänt…

Så här uttrycker sig de flesta organisationer:
”Vi ska vara kostnadseffektiva, ha medarbetare som mår bra och nöjda kunder. Allt vi gör ska levereras med hög kvalité.”

Det är inte helt enkelt att få den ekvationen att gå ihop! Chefer och medarbetare lämnas ofta ensamma med en policy utan metod. Den psykiska ohälsan stiger dramatiskt. Ledningen glömmer att det är förmågan till samarbete mellan medarbetarna i arbetsgruppen som är det avgörande. Som en väg ur det dilemmat hoppas många chefer på tur och personkemi för att få arbetsgruppen att fungera..

 

Jag har varit chef och VD under tre årtionden – i ett företag som arbetar med utveckling av ledarskap – så jag vet att det ofta är svårt. Det har funnits perioder då jag tänkt ”–Men Herre Gud, ni är vuxna kompetenta människor, kan ni inte bara …”
Jag har tagit mitt ledaransvar och min erfarenhet och skapat en konkret modell i webbutbildningen ”5 steg till ett Dreamteam” berättar jag i detalj hur du når ett bättre ledarskap och medarbetarskap och skapar en sund arbetsplats.

–Sluta hoppas på tur och personkemi! Använd tydliga strategier. Sen kan du luta dig tillbaka och njuta!

Varma hälsningar
Catharina Nasenius
VD på Vardagens Dramatik AB

Tel: +46 (0)8–84 71 32
E-post: catharina@vardagenskommunikationsakademi.se

 

Se våra referenser

Mer om våra webbkurser