Om oss

Om Catharina Nasenius

 

Hela mitt vuxna yrkesliv har jag ägnat åt att hjälpa organisationer att förena effektivitet med en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Sen 25 år tillbaka med mina kollegor på Vardagens Dramatik. I Sverige och Internationellt. I stora globala företag och i små kommuner.

 

Som trettonåring hade jag mitt första sommarjobb i ett konditori och fick uppleva hur det känns att vara otrygg på en arbetsplats. Brist på ledarskap och avsaknad av samarbete.
Sen dess har mycket hänt men…

Så här uttrycker sig de flesta organisationer:
”Vi ska vara kostnadseffektiva, ha medarbetare som mår bra och nöjda kunder. Allt vi gör ska levereras med hög kvalité.”

Det är inte helt enkelt att få den ekvationen att gå ihop. Chefer och medarbetare lämnas ofta ensamma med en policy utan metod. Den psykiska ohälsan stiger dramatiskt. Ledningen glömmer att det är förmågan till samarbete mellan medarbetarna i arbetsgruppen som är det avgörande. Som en väg ur det dilemmat hoppas många chefer på tur och personkemi för att få arbetsgruppen att fungera..

 

I mer än 25 år har jag varit chef, så jag vet att det ofta är svårt. Det har varit perioder då jag tänkt ”Men Herre Gud, ni är vuxna kompetenta människor, kan ni inte bara …”
Så tog jag mitt ledaransvar och skapade en konkret modell. I ”5 steg till ett Dreamteam” berättar jag i detalj hur du själv kan använda den.
Sluta hoppas på tur och personkemi! Använd tydliga strategier. Sen kan du luta dig tillbaka och njuta!
Varma hälsningar
Catharina
VD på Vardagens Dramatik AB


Om Vardagens Dramatik

 

Affärsverksamheten består av personal- och organisationsutveckling. Vi har mer än tjugo års erfarenhet av att inspirera, motivera och involvera. Fokus är att hjälpa chefer till ett ledarskap och medarbetare till ett medledarskap. Vilket betyder att all personal känner ett ansvar för både sin egen uppgift men också för hela organisationens uppdrag. För att ta en sliten metafor; hugger jag sten eller bygger jag en katedral. 

Målet är att inspirera till att skapa arbetsplatser som är både effektiva, kreativa, medmänskliga och hållbara. Det senare sett ur ett globalt perspektiv men också ur den enskilda individens.

Vardagens Dramatiks medarbetare är professionella skådespelare och beteendevetare. 
Samtliga medarbetare har lång erfarenhet av att skapa specialdesignade insatser. Dessa bygger på research och analys och ges med en av uppdragsgivaren bestämd intention.


Metoder

Genom professionell interaktiv utbildning och med verktyg som teater, rollspel, film, webbaserade utbildningar, föreläsningar, böcker och andra typer av konsultativa insatser inspirerar och motiverar vi till förändring. 

Det som är utmärkande för våra teatermetoder är att de väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar. Idag visar forskning att det är viktigt i all kunskapsinlärning och attitydpåverkan att använda metoder som involverar människans olika sinnen. Människor tar in och påverkas på olika sätt.

 

 

Translate »