Få alla att sträva åt samma håll och respektera varandra!

I den här videon visar jag dig två enkla verktyg som du omedelbart kan genomföra med din arbetsgrupp/ditt team. Erfarenhet av modellen visar att personer som tidigare känt utanförskap nu känner tillhörighet. Nya medarbetare kommer snabbare in både i det operativa arbetet och gemenskapen. Ni får enklare att föra konstruktiva diskussioner kring arbetsuppgifter, bemötande och mål. Alla strävar åt samma håll och respekterar varandra.

 

Tycker du om det här sättet att utveckla ditt team?
Det finns fyra steg till att ta…

 

Om Catharina Nasenius

Catharina Nasenius, vd, psykolog, författare och skådespelare. Catharina är ledare för, och har grundat det internationellt framgångsrika Vardagens Dramatik AB. Mer än 150 000 personer från mer än 25 länder har deltagit i Catharinas och hennes teams seminarier. Catharina skriver böcker i ledarskap och personlig utveckling, producerar filmer och online-utbildningar.

Så glad att våra fantastiska chefer får chansen att lära sig att ta dessa 5 steg tillsammans med er på Vardagens Dramatik. Älskar att se ljuset i deras ögon då de ser framgången i sina respektive team.

Lena Karlsson

Rektor, Apoteksakademin