–Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg.

Lär dig kommunicera bättre med din omvärld. Webbkurser med Catharina Nasenius och Vardagens Dramatik. Vi utbildar privatpersoner, medarbetare, chefer och arbetsplatser.

Vardagens Kommunikationsakademi är vår webbplats för webbkurser och digitala utbildningar där du online kan få kunskap, insikt och  de verktyg som behövs för att skapa ett bättre ledarskap och attraktivare arbetsplatser. Läs mer här >

Vardagens Dramatik ger seminarium och utbildningar live om ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser. Våra seminarier och utbildningar kan kombineras med onlineutbildning och film. Läs mer här >

Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg för att utbilda och utveckla ledare och medarbetare att skapa attraktiva arbetsplatser.

 


 

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 08-84 71 32 eller E-post: info@vardagensdramatik.se