Gemenskap istället för ensamhet

 

Brooke Lavelle

Västvärldens hjältemyt är en orsak till utbrändhet menar Brooke Lavelle, som leder den icke-vinstdrivande organisationen ”Courage of Care Coalition” i Kalifornien. I höstas var hon i Oslo och föreläste. I veckan publicerade Svenska Dagbladet en intervju med henne. Vi tror att vi måste klara allt själva, så självständiga att vi har glömt att be om hjälp och att ta emot den om den erbjuds säger hon vidare.

På senare tid har jag också i Dagens Nyheter läst artiklar om att ”våga stå upp mot chefen”, ”chefers konflikträdsla” och ”skitsnack skapar dålig arbetsmiljö”. Det som slår mig är just det som Brooke Lavelle pratar om, ensamheten. Att ensam bära rädslan för utanförskap, att ”kunna stå upp”, inte hinna med, och osäkerhet kring anställningsformer. Men det behöver inte vara så. Så här tänker jag:

 

Ensamhet och utbrändhet är ett resultat av många orsaker; Slimmade organisationer. Svårigheter att få ihop livspusslet. Organisationer vars strukturer uppmuntrar individer men inte team.

De flesta organisationer har idag ”laget framför jaget” i sin ledarskaps- och medarbetarpolicy. Men de har inte ett medvetet och strukturerat arbete för att förverkliga tanken i praktiken. Man hoppas på tur och personkemi. Inom vilket annat område skulle man lägga framtiden i händerna på slumpen?
Hur ofta har du som ledare berömt ditt team? När hörde du som medarbetare senast beröm för ert gemensamma arbete?

Det finns strukturer och verktyg för att skapa en relationsmiljö som är definierad av gemenskap och tillit. Men då får man inte lita på tur utan utveckla alla medarbetares förmåga att hjälpa varandra, lita på varandra och ta gemensamt ansvar för arbetsplatsens uppdrag. Då minskar risken för utbrändhet och känslan av ensamhet. Ledare och medarbetare hjälper varandra. Det är inget mystiskt, ingen magi utan ett klart uttalat syfte, disciplin i arbetet för att nå dit och inte minst entusiasm.

Utan ett klart syfte uppstår ingen disciplin och utan entusiasm ingen trovärdighet. Resultatet blir inte bara friskare medarbetare utan också en framgångsrikare organisation.

/ Catharina Nasenius

Länk till artikel om Brooke Lavelle
https://www.svd.se/vastvarldens-hjaltemyt-ger-risk-for-utbrandhet/om/samvetsstress

 

©Foto: 1440 Multiversity


 

Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg

Vardagens Kommunikationsakademi är vår webbplats för webbkurser och digitala utbildningar där du online kan få kunskap, insikt och  de verktyg som behövs för att skapa ett bättre ledarskap och attraktivare arbetsplatser.
Läs mer här >

Vardagens Dramatik ger seminarium och utbildningar live om ledarskap, medarbetarskap och attraktiva arbetsplatser. Våra seminarier och utbildningar kan kombineras med onlineutbildning och film.
Läs mer här >

Vi har kunskap, erfarenhet och verktyg att utbilda ledare och medarbetare för att skapa attraktiva arbetsplatser.

 

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 08-84 71 32 eller E-post: info@vardagensdramatik.se