Webbkurs för dig som är chef

För chefer och ledare, webbkurser på Vardagens Kommunikation Akademi

Vi har 30 års unik kompetens av utveckling och utbildning för dig som är chef, ledare och medarbetare. Vardagens Dramatik har utbildat fler än 150 000 människor i Sverige och internationellt. Baserat på den spetskompetensen har vi startat en akademi för onlineutbildningar där vi erbjuder kurser i ledarskap och medledarskap som skapar framtidens sunda och attraktiva arbetsplatser.

Vi hjälper organisationer att förena effektivitet med en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. I stora globala företag och i små kommuner. Vårt fokus är att hjälpa chefer till ett ledarskap och medarbetare till ett medledarskap.

Vi har unika verktyg

Vår kunskap är bred och vi har professionell kunskap inom flera områden. Vi erbjuder handfasta verktyg och ger konkreta exempel på hur du når utveckling inom områden som:

  • Ledarskap och förändring
  • Mångfald
  • Lönesamtal
  • Sexuella trakasserier
  • Kommunikation
  • Konflikthantering

…och metoder

Det utmärkande för våra interaktiva utbildningar är att de väcker starkt engagemang där både känslor och intellekt samverkar. Idag visar forskning att det är viktigt i all kunskapsinlärning och attitydpåverkan att använda metoder som involverar människans olika sinnen.

Vardagens Kommunikations Akademi studerar du som det passar dig eller din grupp och i egen takt, vi har ingen tidsbegränsning på våra kurser. Vi erbjuder också möjlighet att delta i våra uppskattade fysiska seminarier. Då träffar du oss personligen tillsammans med andra deltagare som delar en vilja att utvecklas.

 

Ring oss på 08-84 71 32 eller e-posta info@vardagensdramatik så berättar vi mer!

 

 

Se våra referenser Mer om våra webbkurser